Ratujemy zabytki

Skanowanie laserowe zabytków

Skanowanie laserowe zabytków

Inwentaryzujemy zabytki technologią skanowania laserowego i fotografii cyfrowej.
Inwentaryzacja 2D

Inwentaryzacja 2D

Inwentaryzacja 2D, dokumentacja projektowa do pozwoleń konserwatorskich i pozwoleń na budowę.
Wykonawstwo prac konserwatorskich

Wykonawstwo prac konserwatorskich

Realizujemy prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonywane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Aurea Porta Konserwacja Zabytków

Ratujemy dziedzictwo narodowe