O firmie AureaPorta

Firma Aurea Porta Konserwacja Zabytków Tomasz Korzeniowski od ponad 20 lat prowadzi działalność w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego. Specjalizujemy się w podejmowaniu kompleksowych przedsięwzięć polegających na planowaniu, projektowaniu i wykonywaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach historycznych wpisanych do rejestru zabytków. Każdy projekt rozpoczynamy od inwentaryzacji wykonywanej przy pomocy najnowocześniejszych metod w zakresie skanowania laserowego 3D dzięki zastosowaniu wysokiej klasy skanera Leica RTC360. Wykonywana przy jego pomocy chmura punktów jest podstawą do wytworzenia zarówno fotorealistycznych widoków zabytków architektury, jak również przekrojów i rzutów wektorowych. Analizujemy zabytki architektury pod względem ich stanu zachowania rozpatrując wszelkie aspekty techniczne. Projektując rozwiązania mające na celu utrwalenie historycznej substancji zabytkowej opracowujemy innowacyjne technologie i metody. Każdy realizowany przez nas projekt to prawdziwa przygoda intelektualna oraz fascynująca okazja poznania tajemnic historii.

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy w zakresie nauk inżynieryjnych, sztuki projektowania oraz znajomości doktryny konserwacji zabytków jesteśmy w stanie podejmować najtrudniejsze nawet zadania, których celem jest ochrona zabytków chronionych prawem. Wspieramy właścicieli obiektów zabytkowych pomagając im zdobywać fundusze na przeprowadzenie prac opartych o przygotowywane przez nas projekty. Naszą misją jest zachowanie tego co najcenniejsze z 1000-letniego dorobku Polski.

Poszukujemy współpracowników przygotowanych zawodowo w zakresie dyscyplin społeczno-humanistycznych jak i inżynieryjnych, zarówno w obszarze budownictwa lądowego, architektury historii sztuki, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji zabytków, archeologii oraz wszelkich innych dyscyplin technicznych związanych z budownictwem tradycyjnym i współczesnym. Praca w naszej firmie umożliwia niepowtarzalną okazję rozwoju umiejętności i specjalistycznej wiedzy w obszarach, które stanowią przyszłość sztuki projektowania i nadzoru nad przedsięwzięciami o charakterze "zaprojektuj i wybuduj".

Cechy szczególnie ważne dla naszej firmy to gotowość do wykorzystywania posiadanej wiedzy w indywidualnych projektach i przedsięwzięciach planistycznych, otwartość na naukę i pozyskiwanie informacji związanych z najnowszymi osiągnięciami techniki, prawidłowe posługiwanie się programami graficznymi dedykowanymi dla projektantów, dobra znajomość języka polskiego zarówno w mowie jak i w piśmie (mile widziane tak zwane lekkie pióro), brak zahamowań w zakresie formułowania myśli na piśmie oraz prowadzenia komunikacji i raportowania uzyskanych rezultatów i osiągnięć w formie informacji mailowych przekazywanych na bieżąco przełożonemu. Szczególnie ważną cechą jest dla nas umiejętność funkcjonowania w kategoriach tak zwanej kultury urzędniczej poprzez sztukę pracy biurowej, porządek na biurku, godny ubiór, powściągliwość i kultura cichej pracy przez poszanowanie innych osób pracujących w tym samym w pomieszczeniu. Przyjazna domowa atmosfera pracy w naszej firmie jest szczególnie ważna, tak jak ważna jest dyskrecja w ochronie tajemnic gospodarczych firmy oraz wysokości wynagrodzenia, którego poziom odpowiada nie tylko oczekiwaniom naszych pracowników, ale również związany jest z wypłatą premii za rzetelną pracę oraz osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju naszej firmy. Zapraszamy do przesłania zgłoszeń zawierających CV oraz krótki list motywacyjny.

Nasza misja

Nasza misja

Twoja wizja

Twoja wizja

Skontaktuj się z nami