Kościół św. Piotra i Pawła w Gdańsku, odbudowa po pożarze, Aurea Porta Konserwacja Zabytków.